תוצאה
קטגוריה
42 / 24
58%
מגדר
42 / 24
58%
כללי
42 / 24
58%
swim 19/42
T1
bike 25/42
T2
run 25/42
מקטע זמן
בקרת כניסה לים 00:03:44.300
בקרת אופניים צפון 00:07:45.350
סיום אופניים 00:10:16.200
בקרת אופניים דרום 00:11:43.650
בקרת אופניים צפון 00:14:35.250
בקרת אופניים צפון 00:20:08.150
בקרת אופניים צפון 00:21:24.100
סיום אופניים 00:30:20.700
התחלת ריצה 00:32:12.300
בקרת ריצה רחוקה 00:38:05.600
התחלת ריצה 00:43:18.950
בקרת כרוז 00:44:14.750
סיום 00:44:21.900
הצג מפה