תוצאה
קטגוריה
42 / 23
55%
מגדר
42 / 23
55%
כללי
42 / 23
55%
swim 26/42
T1
bike 22/42
T2
run 17/42
מקטע זמן
בקרת כניסה לים 00:04:39.900
בקרת אופניים צפון 00:08:46.800
סיום אופניים 00:11:02.600
בקרת אופניים דרום 00:12:23.100
בקרת אופניים צפון 00:15:43.400
בקרת אופניים צפון 00:21:12.400
בקרת אופניים צפון 00:22:41.300
סיום אופניים 00:30:46.300
התחלת ריצה 00:32:34.800
בקרת ריצה רחוקה 00:37:35.650
התחלת ריצה 00:42:38.450
בקרת כרוז 00:43:34.350
סיום 00:43:42.400
הצג מפה