תוצאה
קטגוריה
42 / 22
53%
מגדר
42 / 22
53%
כללי
42 / 22
53%
swim 25/42
T1
bike 26/42
T2
run 11/42
מקטע זמן
בקרת כניסה לים 00:04:04.100
בקרת אופניים צפון 00:07:55.250
סיום אופניים 00:10:42.600
בקרת אופניים דרום 00:12:04.450
בקרת אופניים צפון 00:15:05.600
בקרת אופניים צפון 00:21:10.200
בקרת אופניים צפון 00:22:08.500
סיום אופניים 00:30:57.450
בקרת ריצה רחוקה 00:37:35.250
התחלת ריצה 00:42:36.550
בקרת כרוז 00:43:29.200
סיום 00:43:36.500
הצג מפה