תוצאה
קטגוריה
42 / 21
50%
מגדר
42 / 21
50%
כללי
42 / 21
50%
swim 22/42
T1
bike 23/42
T2
run 10/42
מקטע זמן
סיום אופניים 00:10:27.250
בקרת אופניים דרום 00:11:44.950
בקרת אופניים צפון 00:20:01.550
סיום אופניים 00:30:14.800
התחלת ריצה 00:32:03.650
בקרת ריצה רחוקה 00:37:08.500
התחלת ריצה 00:41:56.550
בקרת כרוז 00:42:46.300
סיום 00:42:52.800
הצג מפה