תוצאה
קטגוריה
42 / 20
48%
מגדר
42 / 20
48%
כללי
42 / 20
48%
swim 21/42
T1
bike 19/42
T2
run 15/42
מקטע זמן
בקרת כניסה לים 00:03:47.000
בקרת אופניים צפון 00:08:19.100
סיום אופניים 00:10:25.650
בקרת אופניים דרום 00:11:49.250
בקרת אופניים צפון 00:15:18.000
בקרת אופניים צפון 00:20:05.300
בקרת אופניים צפון 00:22:32.850
סיום אופניים 00:29:35.500
התחלת ריצה 00:31:34.550
בקרת ריצה רחוקה 00:36:33.900
התחלת ריצה 00:41:29.950
בקרת כרוז 00:42:17.250
סיום 00:42:23.650
הצג מפה