תוצאה
קטגוריה
42 / 19
46%
מגדר
42 / 19
46%
כללי
42 / 19
46%
swim 13/42
T1
bike 14/42
T2
run 18/42
מקטע זמן
בקרת כניסה לים 00:03:22.200
בקרת אופניים צפון 00:06:58.450
סיום אופניים 00:09:46.450
בקרת אופניים דרום 00:11:01.750
בקרת אופניים צפון 00:13:09.500
בקרת אופניים צפון 00:18:50.000
בקרת אופניים צפון 00:19:26.950
סיום אופניים 00:28:01.250
התחלת ריצה 00:29:50.000
בקרת ריצה רחוקה 00:35:04.900
התחלת ריצה 00:40:07.100
בקרת כרוז 00:41:09.550
סיום 00:41:18.300
הצג מפה