תוצאה
קטגוריה
42 / 18
43%
מגדר
42 / 18
43%
כללי
42 / 18
43%
swim 17/42
T1
bike 16/42
T2
run 7/42
מקטע זמן
בקרת כניסה לים 00:04:09.750
בקרת אופניים צפון 00:07:53.900
סיום אופניים 00:09:57.500
בקרת אופניים דרום 00:11:11.350
בקרת אופניים צפון 00:14:32.650
בקרת אופניים צפון 00:19:27.450
בקרת אופניים צפון 00:21:21.600
סיום אופניים 00:28:53.500
התחלת ריצה 00:30:43.100
בקרת ריצה רחוקה 00:35:28.100
התחלת ריצה 00:40:01.950
בקרת כרוז 00:40:50.300
סיום 00:40:58.250
הצג מפה