תוצאה
קטגוריה
42 / 17
41%
מגדר
42 / 17
41%
כללי
42 / 17
41%
swim 16/42
T1
bike 17/42
T2
run 5/42
מקטע זמן
סיום אופניים 00:09:55.100
בקרת אופניים דרום 00:11:07.600
בקרת אופניים צפון 00:19:27.000
סיום אופניים 00:28:52.350
התחלת ריצה 00:30:37.100
בקרת ריצה רחוקה 00:35:29.600
התחלת ריצה 00:40:00.550
בקרת כרוז 00:40:46.550
סיום 00:40:54.500
הצג מפה