תוצאה
קטגוריה
42 / 16
39%
מגדר
42 / 16
39%
כללי
42 / 16
39%
swim 9/42
T1
bike 9/42
T2
run 19/42
מקטע זמן
בקרת כניסה לים 00:03:21.400
בקרת אופניים צפון 00:06:46.000
סיום אופניים 00:09:40.600
בקרת אופניים דרום 00:10:48.600
בקרת אופניים צפון 00:13:08.250
בקרת אופניים צפון 00:18:22.800
בקרת אופניים צפון 00:19:26.350
סיום אופניים 00:27:19.450
התחלת ריצה 00:28:59.250
בקרת ריצה רחוקה 00:34:47.250
בקרת כרוז 00:40:34.800
סיום 00:40:42.600
הצג מפה