תוצאה
קטגוריה
42 / 15
36%
מגדר
42 / 15
36%
כללי
42 / 15
36%
swim 15/42
T1
bike 15/42
T2
run 8/42
מקטע זמן
בקרת כניסה לים 00:03:26.500
בקרת אופניים צפון 00:07:04.750
סיום אופניים 00:09:48.850
בקרת אופניים דרום 00:11:02.250
בקרת אופניים צפון 00:13:39.450
בקרת אופניים צפון 00:18:51.850
בקרת אופניים צפון 00:20:09.100
סיום אופניים 00:28:25.900
התחלת ריצה 00:30:10.550
בקרת ריצה רחוקה 00:34:51.450
התחלת ריצה 00:39:37.750
בקרת כרוז 00:40:26.350
סיום 00:40:33.350
הצג מפה