תוצאה
קטגוריה
42 / 14
34%
מגדר
42 / 14
34%
כללי
42 / 14
34%
swim 6/42
T1
bike 5/42
T2
run 24/42
מקטע זמן
בקרת כניסה לים 00:03:23.350
בקרת אופניים צפון 00:06:57.800
סיום אופניים 00:09:37.800
בקרת אופניים דרום 00:10:49.200
בקרת אופניים צפון 00:13:09.600
בקרת אופניים צפון 00:18:08.100
בקרת אופניים צפון 00:20:07.750
סיום אופניים 00:26:32.400
התחלת ריצה 00:28:15.950
בקרת ריצה רחוקה 00:34:04.300
התחלת ריצה 00:39:22.350
בקרת כרוז 00:40:21.350
סיום 00:40:29.900
הצג מפה