תוצאה
קטגוריה
42 / 13
31%
מגדר
42 / 13
31%
כללי
42 / 13
31%
קו עליה
הערות
swim 14/42
T1
bike 11/42
T2
run 12/42
מקטע זמן
סיום אופניים 00:09:47.900
בקרת אופניים דרום 00:11:05.750
בקרת אופניים צפון 00:18:48.350
סיום אופניים 00:27:30.350
התחלת ריצה 00:29:03.550
בקרת ריצה רחוקה 00:34:02.750
התחלת ריצה 00:39:11.850
בקרת כרוז 00:40:04.200
סיום 00:40:12.500
הצג מפה