תוצאה
קטגוריה
42 / 12
29%
מגדר
42 / 12
29%
כללי
42 / 12
29%
swim 12/42
T1
bike 10/42
T2
run 13/42
מקטע זמן
בקרת כניסה לים 00:03:28.350
בקרת אופניים צפון 00:07:01.600
סיום אופניים 00:09:45.100
בקרת אופניים דרום 00:11:03.500
בקרת אופניים צפון 00:13:41.100
בקרת אופניים צפון 00:18:49.100
בקרת אופניים צפון 00:20:11.650
סיום אופניים 00:27:29.700
התחלת ריצה 00:29:06.900
בקרת ריצה רחוקה 00:34:19.300
התחלת ריצה 00:39:20.800
בקרת כרוז 00:40:08.500
סיום 00:40:15.200
הצג מפה