תוצאה
קטגוריה
42 / 11
27%
מגדר
42 / 11
27%
כללי
42 / 11
27%
swim 11/42
T1
bike 8/42
T2
run 14/42
מקטע זמן
סיום אופניים 00:09:44.800
בקרת אופניים דרום 00:10:56.600
בקרת אופניים צפון 00:18:26.500
סיום אופניים 00:27:13.400
התחלת ריצה 00:28:47.650
בקרת ריצה רחוקה 00:33:54.650
התחלת ריצה 00:39:00.500
בקרת כרוז 00:39:53.850
סיום 00:40:01.850
הצג מפה