תוצאה
קטגוריה
42 / 10
24%
מגדר
42 / 10
24%
כללי
42 / 10
24%
swim 4/42
T1
bike 13/42
T2
run 9/42
מקטע זמן
בקרת כניסה לים 00:03:30.850
בקרת אופניים צפון 00:07:00.500
סיום אופניים 00:09:29.100
בקרת אופניים דרום 00:10:43.700
בקרת אופניים צפון 00:13:09.300
בקרת אופניים צפון 00:18:22.150
בקרת אופניים צפון 00:19:27.600
סיום אופניים 00:27:28.550
התחלת ריצה 00:29:01.300
בקרת ריצה רחוקה 00:33:48.100
התחלת ריצה 00:38:41.850
בקרת כרוז 00:39:34.650
סיום 00:39:42.500
הצג מפה