תוצאה
קטגוריה
42 / 9
22%
מגדר
42 / 9
22%
כללי
42 / 9
22%
swim 5/42
T1
bike 12/42
T2
run 6/42
מקטע זמן
סיום אופניים 00:09:31.850
בקרת אופניים דרום 00:10:43.900
בקרת אופניים צפון 00:18:39.900
סיום אופניים 00:27:27.700
התחלת ריצה 00:29:06.350
בקרת ריצה רחוקה 00:33:51.550
התחלת ריצה 00:38:32.200
בקרת כרוז 00:39:22.350
סיום 00:39:31.300
הצג מפה