תוצאה
קטגוריה
42 / 7
17%
מגדר
42 / 7
17%
כללי
42 / 7
17%
swim 10/42
T1
bike 3/42
T2
run 16/42
מקטע זמן
בקרת כניסה לים 00:03:34.650
בקרת אופניים צפון 00:07:05.600
סיום אופניים 00:09:41.900
בקרת אופניים דרום 00:10:50.150
בקרת אופניים צפון 00:13:07.500
בקרת אופניים צפון 00:18:07.200
בקרת אופניים צפון 00:19:25.400
סיום אופניים 00:26:30.750
התחלת ריצה 00:28:20.500
בקרת ריצה רחוקה 00:33:26.900
התחלת ריצה 00:38:24.850
בקרת כרוז 00:39:13.000
סיום 00:39:21.800
הצג מפה