תוצאה
קטגוריה
42 / 6
15%
מגדר
42 / 6
15%
כללי
42 / 6
15%
swim 1/42
T1
bike 2/42
T2
run 20/42
מקטע זמן
בקרת כניסה לים 00:02:59.100
בקרת אופניים צפון 00:06:26.500
סיום אופניים 00:09:18.700
בקרת אופניים דרום 00:10:30.400
בקרת אופניים צפון 00:12:43.900
בקרת אופניים צפון 00:17:44.700
בקרת אופניים צפון 00:19:03.800
סיום אופניים 00:25:50.650
התחלת ריצה 00:27:23.400
בקרת ריצה רחוקה 00:32:24.350
התחלת ריצה 00:38:03.250
בקרת כרוז 00:39:04.300
סיום 00:39:14.800
הצג מפה