תוצאה
קטגוריה
42 / 5
12%
מגדר
42 / 5
12%
כללי
42 / 5
12%
אפניים לא במקום
הערות
swim 7/42
T1
bike 6/42
T2
run 4/42
מקטע זמן
בקרת כניסה לים 00:03:34.850
בקרת אופניים צפון 00:07:05.250
סיום אופניים 00:09:39.600
בקרת אופניים דרום 00:10:48.900
בקרת אופניים צפון 00:13:07.200
בקרת אופניים צפון 00:18:07.500
בקרת אופניים צפון 00:19:24.600
סיום אופניים 00:26:31.850
התחלת ריצה 00:28:07.300
בקרת ריצה רחוקה 00:32:38.400
התחלת ריצה 00:37:26.750
בקרת כרוז 00:38:17.950
סיום 00:38:25.250
הצג מפה