תוצאה
קטגוריה
42 / 4
10%
מגדר
42 / 4
10%
כללי
42 / 4
10%
swim 8/42
T1
bike 4/42
run 3/42
מקטע זמן
סיום אופניים 00:09:39.950
בקרת אופניים דרום 00:10:49.650
בקרת אופניים צפון 00:18:06.300
סיום אופניים 00:26:34.550
בקרת ריצה רחוקה 00:32:29.300
בקרת כרוז 00:37:56.700
סיום 00:38:03.850
הצג מפה