תוצאה
קטגוריה
42 / 3
8%
מגדר
42 / 3
8%
כללי
42 / 3
8%
swim 2/42
T1
bike 7/42
T2
run 2/42
מקטע זמן
בקרת כניסה לים 00:03:01.800
בקרת אופניים צפון 00:06:25.700
סיום אופניים 00:09:19.700
בקרת אופניים דרום 00:10:31.500
בקרת אופניים צפון 00:12:44.200
בקרת אופניים צפון 00:18:08.100
סיום אופניים 00:26:33.850
התחלת ריצה 00:28:10.750
בקרת ריצה רחוקה 00:32:22.800
התחלת ריצה 00:36:44.500
בקרת כרוז 00:37:31.550
סיום 00:37:38.800
הצג מפה