תוצאה
קטגוריה
42 / 1
3%
מגדר
42 / 1
3%
כללי
42 / 1
3%
swim 3/42
T1
bike 1/42
T2
run 1/42
מקטע זמן
בקרת כניסה לים 00:03:39.650
בקרת אופניים צפון 00:07:05.000
תחילת אופניים 00:09:27.450
בקרת אופניים דרום 00:10:32.200
בקרת אופניים צפון 00:13:06.300
בקרת אופניים צפון 00:17:44.250
בקרת אופניים צפון 00:19:24.450
תחילת אופניים 00:25:48.250
התחלת ריצה 00:27:16.350
בקרת ריצה רחוקה 00:31:16.950
התחלת ריצה 00:35:29.800
בקרת כרוז 00:36:16.500
סיום 00:36:22.850
הצג מפה