תוצאה
אישי
קטגוריה
3 / 3
100%
מגדר
13 / 13
100%
כללי
75 / 75
100%
פסול
הערות
מקטע זמן
סיום 00:06:54.860
סיום 00:06:55.357
סיום 00:06:57.487
סיום 00:06:57.993
סיום 00:25:25.273
סיום 00:25:26.200
סיום 00:25:27.643
סיום 00:25:28.643
הצג מפה