תוצאה
קטגוריה
50 / 35
70%
מגדר
221 / 145
66%
כללי
221 / 145
66%
Swim 138/221
T1
Bike 165/221
Run 124/221
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:32:37
מעבר
T1 00:03:59
T2
הצג מפה