תוצאה
קטגוריה
110 / 7
7%
מגדר
221 / 19
9%
כללי
221 / 19
9%
Swim 5/221
T1
Bike 80/221
Run 3/221
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:15:36
מעבר
T1 00:02:04
T2
הצג מפה