תוצאה
קטגוריה
110 / 17
16%
מגדר
221 / 43
20%
כללי
221 / 43
20%
Swim 23/221
T1
Bike 78/221
Run 37/221
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:19:52
מעבר
T1 00:02:18
T2
הצג מפה