תוצאה
קטגוריה
21 / 8
39%
מגדר
21 / 8
39%
כללי
21 / 8
39%
Swim 13/21
T1
Bike 5/21
Run 12/21
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 10K 10.00 Km 02:37:26
מעבר
T1 00:01:31
T2
הצג מפה