תוצאה
קטגוריה
21 / 11
53%
מגדר
21 / 11
53%
כללי
21 / 11
53%
Swim 7/21
T1
Bike 8/21
Run 10/21
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 10K 10.00 Km 02:40:45
מעבר
T1 00:01:31
T2
הצג מפה