תוצאה
קטגוריה
21 / 18
86%
מגדר
21 / 18
86%
כללי
21 / 18
86%
Swim 19/21
T1
Bike 16/21
Run 13/21
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 10K 10.00 Km 02:51:55
מעבר
T1 00:03:47
T2
הצג מפה