תוצאה
קטגוריה
110 / 16
15%
מגדר
221 / 42
20%
כללי
221 / 42
20%
Swim 38/221
T1
Bike 29/221
Run 72/221
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:19:48
מעבר
T1 00:02:50
T2
הצג מפה