תוצאה
קטגוריה
21 / 17
81%
מגדר
21 / 17
81%
כללי
21 / 17
81%
Swim 14/21
T1
Bike 15/21
Run 14/21
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 10K 10.00 Km 02:50:36
מעבר
T1 00:01:32
T2
הצג מפה