תוצאה
קטגוריה
21 / 5
24%
מגדר
21 / 5
24%
כללי
21 / 5
24%
Swim 3/21
T1
Bike 4/21
Run 9/21
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 10K 10.00 Km 02:28:17
מעבר
T1 00:01:12
T2
הצג מפה