תוצאה
קטגוריה
21 / 4
20%
מגדר
21 / 4
20%
כללי
21 / 4
20%
Swim 8/21
T1
Bike 6/21
Run 1/21
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 10K 10.00 Km 02:26:23
מעבר
T1 00:01:23
T2
הצג מפה