תוצאה
קטגוריה
21 / 14
67%
מגדר
21 / 14
67%
כללי
21 / 14
67%
קו ירידה
הערות
Swim 15/21
T1
Bike 2/21
Run 19/21
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 10K 10.00 Km 02:46:49
מעבר
T1 00:02:33
T2
הצג מפה