תוצאה
קטגוריה
21 / 3
15%
מגדר
21 / 3
15%
כללי
21 / 3
15%
קו ירידה
הערות
Swim 2/21
T1
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 10K 10.00 Km 02:25:18
מעבר
T1 00:01:16
T2
הצג מפה