תוצאה
קטגוריה
110 / 47
43%
מגדר
221 / 97
44%
כללי
221 / 97
44%
Swim 135/221
T1
Bike 66/221
Run 131/221
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:26:31
מעבר
T1 00:03:33
T2
הצג מפה