תוצאה
קטגוריה
21 / 21
100%
מגדר
21 / 21
100%
כללי
21 / 21
100%
אי ציות לשופט
הערות
Swim 21/21
T1
Bike 21/21
Run 21/21
מקטע זמן
סיום שחיה 00:11:41.180
תחילת אופניים 00:12:59.180
בקרת אופניים ילדות 00:19:09.430
בקרת אופניים ההלכה 00:37:05.630
בקרת אופניים ספרינט קצר 00:47:34.800
בקרת אופניים ילדות 01:01:59.800
בקרת אופניים ההלכה 01:21:37.800
בקרת אופניים ספרינט קצר 01:32:02.830
סיום אופניים 01:40:40.300
תחילת אופניים 01:40:56.800
בקרת ריצה מרכז השייט 02:13:51.780
בקרת ריצה צפונית כיכר לויתן 02:22:08.580
כרוז 02:46:15.430
סיום 02:46:31.930
הצג מפה