תוצאה
קטגוריה
21 / 16
77%
מגדר
21 / 16
77%
כללי
21 / 16
77%
Swim 20/21
T1
Bike 13/21
Run 11/21
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 10K 10.00 Km 02:49:42
מעבר
T1 00:02:08
T2
הצג מפה