תוצאה
קטגוריה
21 / 9
43%
מגדר
21 / 9
43%
כללי
21 / 9
43%
Swim 4/21
T1
Bike 12/21
Run 5/21
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 10K 10.00 Km 02:38:50
מעבר
T1 00:01:20
T2
הצג מפה