תוצאה
קטגוריה
110 / 10
10%
מגדר
221 / 29
14%
כללי
221 / 29
14%
Swim 44/221
T1
Bike 26/221
Run 33/221
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:17:21
מעבר
T1 00:02:43
T2
הצג מפה