תוצאה
קטגוריה
32 / 10
32%
מגדר
97 / 31
32%
כללי
97 / 31
32%
Swim 49/97
T1
Bike 16/97
Run 54/97
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 10K 10.00 Km 02:33:39
מעבר
T1 00:02:44
T2
הצג מפה