תוצאה
קטגוריה
110 / 13
12%
מגדר
221 / 38
18%
כללי
221 / 38
18%
Swim 48/221
T1
Bike 21/221
Run 60/221
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:18:56
מעבר
T1 00:02:50
T2
הצג מפה