תוצאה
קטגוריה
16 / 4
25%
מגדר
221 / 25
12%
כללי
221 / 25
12%
Swim 12/221
T1
Bike 33/221
Run 32/221
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:17:03
מעבר
T1 00:01:52
T2
הצג מפה