תוצאה
קטגוריה
110 / 73
67%
מגדר
221 / 143
65%
כללי
221 / 143
65%
שהייה בשטח החלפה
הערות
Swim 185/221
T1
Bike 76/221
Run 191/221
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:32:19
מעבר
T1 00:03:40
T2
הצג מפה