תוצאה
קטגוריה
110 / 18
17%
מגדר
221 / 44
20%
כללי
221 / 44
20%
Swim 72/221
T1
Bike 28/221
Run 81/221
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:20:35
מעבר
T1 00:02:40
T2
הצג מפה