תוצאה
קטגוריה
32 / 27
85%
מגדר
97 / 81
84%
כללי
97 / 81
84%
Swim 62/97
T1
Bike 82/97
Run 72/97
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 10K 10.00 Km 02:56:16
מעבר
T1 00:02:57
T2
הצג מפה