תוצאה
קטגוריה
32 / 28
88%
מגדר
97 / 85
88%
כללי
97 / 85
88%
Swim 69/97
T1
Bike 88/97
Run 77/97
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 10K 10.00 Km 03:02:48
מעבר
T1 00:03:24
T2
הצג מפה
דירוג