תוצאה
קטגוריה
23 / 5
22%
מגדר
77 / 25
33%
כללי
77 / 25
33%
Swim 35/77
T1
Bike 35/77
Run 10/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:53:54
מעבר
T1 00:04:17
T2