תוצאה
קטגוריה
23 / 18
79%
מגדר
77 / 53
69%
כללי
77 / 53
69%
Swim 63/77
T1
Bike 28/77
Run 66/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 01:01:04
מעבר
T1 00:05:27
T2