תוצאה
קטגוריה
23 / 7
31%
מגדר
77 / 28
37%
כללי
77 / 28
37%
Swim 24/77
T1
Bike 26/77
Run 37/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:55:04
מעבר
T1 00:03:38
T2